Headerimage

FUMA

Publikace FUMA

Publikace zasíláme jednak poštou na dobírku, případně i výměnou za jiné odborné knihy a časopisy.
K ceně publikace je účtováno poštovné a balné ve výši 100 Kč.

 

Headerimage
FORUM URBES MEDII AEVI VII/1,2 (2013)
 Průvodní strany a obsah periodika (PDF)...

Počet stran: 242
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s, Národní památkový ústav
Náklad 700 ks
ISBN: 978-80-903588-9-8
ISSN: 1803-1749
MK ČR E 21485
Cena: 399,- Kč

 

 

s FORUM URBES MEDII AEVI VI.
Obsah periodika (PDF) ...

Počet stran: 324
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 978-80-903588-6-7
ISSN 1803-1749
Cena: 399,- Kč

s FORUM URBES MEDII AEVI V.
Sborník příspěvků z 5. ročníku konference FUMA pořádané ve spolupráci s městem Hainburg an der Donau ve dnech 8. až 11. května 2006, který byl věnován městským fortifikacím ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy.
Obsah sborníku (PDF) ...

Počet stran: 340
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 978-80-903588-3-6
ISSN 1803-1749
Cena: 450,- Kč

s FORUM URBES MEDII AEVI IV.
Sborník příspěvků ze 4. konference FUMA konané 20.–22. 4. 2005 v Brně, který byl věnován problematice parcelace a uliční sítě ve vrcholně středověkých městech střední Evropy.
Obsah sborníku (PDF) ...


Počet stran: 160
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 80-903588-2-9
Vyprodáno

s FORUM URBES MEDII AEVI III.
Sborník příspěvků ze 3. konference FUMA konané 14.–16. 4. 2004 v Jihlavě, který byl věnován problematice vrcholně středověké (12. až 14. století) zděné měšťanské architektury ve střední Evropě.
Jednotlivé příspěvky (náhled ke stažení) ...

Počet stran: 272
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 700 ks
ISBN 80-903588-1-2
Cena: 430,- Kč


s FORUM URBES MEDII AEVI II.
Sborník příspěvků z 2. ročníku odborného semináře konaného 16. - 18. dubna 2003 v Brně, který byl věnován problematice nezděné obytné architektury raných měst ve střední Evropě a jejímu vztahu ke zděné zástavbě.
Jednotlivé příspěvky ke stažení v PDF ...
Stáhnout recenzi z AR LVII/2005

Počet stran: 202
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 80-903588-0-2
Vyprodáno

s FORUM URBES MEDII AEVI I.
Sborník příspěvků z 1. ročníku odborného semináře konaného 10. dubna 2002 v Brně, který byl věnován problematice systematických archeologických výzkumů měst a středověkých sídlištních areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Jednotlivé příspěvky ke stažení v PDF...
Celý sborník stáhnout zde ... (PDF 8576 KB)

Počet stran: 97
Vydavatel: Archaia Brno o.p.s.
Náklad: 500 ks
ISBN 80-239-2746-2
Vyprodáno