Headerimage

FUMA

Slovo úvodem
Zur Einführung
Vladislav Razím
stáhnout v PDF ... 

Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst
Befestigung von landesfürstlichen und bischöflichen mittelalterlichen Städten in Mähren
Zdeněk Měřínský – Miroslav Plaček
stáhnout v PDF ...

Neskorostredoveké opevnenie mesta Sabinov
Die spätmittelalterliche Stadtbefestigung von Sabinov
Martin Bóna – Michal Šimkovic – Peter Glos – Miloslava Bodnárová – Peter Barta
stáhnout v PDF ...

Pôvodný zámer výstavby stredovekého opevnenia Trnavy a jeho postupná realizácia
Das ursprüngliche Bauvorhaben für die mittelalterliche Befestigung von Trnava und seine allmähliche Verwirklichung
Ivan Staník
stáhnout v PDF ...

Stredoveké opevnenie Žiliny
Mittelalterliche Befestigung von Žilina
Peter Kováčik – Jozef Moravčík – Mikuláš Schön
stáhnout v PDF ...

The City and the Castle: An Example of Cohabitation in the Case of Buda
Buda: příklad soužití města a hradu
Károly Magyar
stáhnout zde v PDF ...

Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie
Befestigung der Stadt Jihlava (Iglau, Mähren) aus der Sicht der Archäologie
Zdeněk Měřínský
stáhnout zde v PDF ...

Vrcholně středověké opevnění města Brna
Hochmittelalterliche Befestigung der Stadt Brünn
Václav Kolařík
stáhnout zde v PDF ...

Místo stavby: pražské podhradí. Stavebník: neznámý (Příspěvek k vývoji fortifikace v pravobřežní sídlištní aglomeraci)
Baustelle: Prager Suburbium. Bauherr: unbekannt (Beitrag zur Entwicklung der Befestigung der Siedlungsagglomeration auf dem rechten Ufer)
Petr Starec
stáhnout v PDF ...

Opevnění města Opavy (současný stav výzkumu)
Befestigung der Stadt Troppau (Opava) – gegenwärtiger Forschungsstand
František Kolář – Petra Kaniová – Romana Rosová – Michal Zezula
stáhnout v PDF ...

K některým otázkám opevnění Starého Města pražského
Zu einigen Fragen der Befestigung der Prager Altstadt
Zdeněk Dragoun
stáhnout v PDF ...

Východní partie opevnění Starého Města pražského a její vliv na proměny sídelní struktury
Ostpartien der Befestigung der Prager Altstadt und ihr Einfluss auf Veränderungen in der Siedlungsstruktur
Petr Juřina – Karel Kašák – Jiří Valkony – Martin Vyšohlíd
stáhnout v PDF ...

Opevnění královského města Čáslavi z pohledu archeologie
Befestigung der königlichen Stadt Čáslav aus der Sicht der Archäologie
Martin Tomášek
stáhnout v PDF ...

Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
Graben der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Pilsen Archäologische und enviromentale Erforschung im Raum vom erloschenen Prager Tor
Radek Široký – Petr Kočár – Jaroslav Hlaváč – Klára Kaštovská – František Kostrouch – Josef Kyncl – Jiří Militký – Petr Pokorný – Kateřina Postránecká – Pavlína Schneiderwinklová
stáhnout v PDF ...

K obléhání českých a moravských měst ve středověku
Zur Belagerung von böhmischen und mährischen Städten im Mittelalter
Jana Krejsová
stáhnout v PDF ...