Headerimage

FUMA

Archeologie a prostorová struktura středověkého města
Archäologie und räumliche Struktur der mittelalterlichen Stadt
Jan Klápště
stáhnout zde v PDF ...

Area …sive parva, sive magna…
Parcela ve vývoji raného a komunálního města 
Die Parzelle in der Entwicklung der frühen und kommunalen Stadt
Rudolf Procházka
stáhnout zde PDF ...

Zur Entwicklung von Straßennetz und Parzellen im mittelalterlichen Zwickau
K vývoji uliční sítě a parcel ve středověkém Cvikově
Jens Beutmann
stáhnout zde v PDF ...

Zwölf Ruten lang, sechs Ruten breit? – Überlegungen zur Grundstücksaufteilung in der Dammstadt von Hildesheim
Dvanáct prutů na délku, šest prutů na šířku? – Úvahy o parcelaci Dammstadtu v Hildesheimu
Thomas Küntzel
stáhnout zde v PDF ...

Freiburger Hofstätten – Archäologische Befunde zur hochmittelalterlichen Stadtstruktur in Südwestdeutschland am Beispiel von Freiburg im Breisgau
Freiburská městiště – archeologické doklady vrcholně středověké městské struktury v jihozápadním Německu na příkladu Freiburgu v kraji Breisgau
Frank Löbbecke
stáhnout zde v PDF ... 

Hybernská ulice v Praze na Novém Městě – komunikace předcházející založení města?
Hybernská-Straße in der Prager Neustadt – eine Kommunikation, die der Stadt vorgeht?
Petr Juřina
stáhnout zde v PDF ... 

Předběžná zpráva o výsledcích místopisného studia domů v areálu bývalých kasáren na náměstí Republiky k otázce parcelace Nového Města pražského
Vorläufiger Bericht über Ergebnisse des topographischen Studiums der Häuser im Areal der ehemaligen Kaserne auf dem Platz der Republik (náměstí Republiky) zur Frage der Parzellierung der Prager Neustadt
Kateřina Samojská
stáhnout zde v PDF ...

Proměna uliční sítě a parcelace v Hradci Králové a Chrudimi
Veränderungen des Straßennetzes und der Parzellierung in Hradec Králové und Chrudim
Radek Bláha – Jan Frolík – Jiří Sigl
stáhnout zde v PDF ...

Sedláčkova ulice v Plzni ve světle archeologického výzkumu K podobě veřejných prostranství středověkých měst
Sedláčkova-Straße im Licht archäologischer Grabungen Zur Gestaltung öffentlicher Freiplätze mittelalterlicher Städte
Radek Široký – Ladislav Kaiser – Petr Kočár – Kateřina Nováková
stáhnout zde v PDF ...

Archeologické doklady k vývoji půdorysu, uliční sítě a parcelace středověké Opavy
Archäologische Belege zur Entwicklung des Grundrisses, des Straßennetzes und der Parzellierung im mittelalterlichen Troppau (Opava)
Michal Zezula – Marek Kiecoň – František Kolář
stáhnout zde v PDF ...

Jakubské náměstí – jedno z center lokace Brna?
Der Jakobsplatz – eines der Zentren der Lokation Brünns?
David Merta – Marek Peška – Lenka Sedláčková – Antonín Zůbek
stáhnout zde v PDF ...