Headerimage

FUMA

 

Aktuální konference:

Headerimage

Odborný seminář FORUM URBES MEDII AEVI, zkráceně FUMA je každoroční specializovaná mezinárodní konference věnovaná konkrétním problémům městské archeologie. Přesto z názvu vyplývá, že se jedná především o diskusní fórum o aktuálních tématech, které nám přináší stále nové terénní výzkumy. Cílem každoročních seminářů je výměna informací mezi středoevropskými odbornými pracovišti a to nejen mezi archeology, ale i historiky a památkáři.

Odborné příspěvky ze semináře jsou postupně publikovány ve stejnojmenném sborníku FUMA

Headerimage

Konference FORUM URBES MEDII AEVI 2014 v Polské Wroclawi byla pořádána za podpory Visegrad fund